Termální lázně Veľký Meder - Thermal Corvinus Slovensko

Návštěvní řád

Vážení návštěvníci,

byli bychom rádi, kdyby Váš pobyt v areálu termálního koupaliště ve Veľkém Mederu byl pro Vás co nejpříjemnější a co nejbezpečnější. Z uvedených důvodů jsme pro Vás připravili Návštěvní řád. Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto návštěvním řádem při vstupu do areálu a dodržovat jeho ustanovení.

A. VSTUP DO PROSTOR AREÁLU
Vstup pro návštěvníky je povolen pouze v době provozu s platnou vstupenkou, nebo permanentkou.
Děti do 12 let mají povolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
Areál může být v určitých hodinách vyhrazen školám, společenským a sportovním organizacím.
Při naplnění kapacity nesmí provozovatel povolit vstup dalším návštěvníkům.

B. VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY AREÁLU

Do prostor areálu mají zakázán vstup všechny osoby, které jsou postiženy jakou koliv nemocí ohrožující zdraví ostatních návštěvníků, tj. osoby nemocné
* Zvlášť nemocní s kožními, vlasovými nebo infekčními chorobami
* Osoby se zanedbanou osobní hygienou
* Osoby zahmyzené
* Osoby pod vlivem návykových látek
Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejich chování je v rozporu s dobrými mravy
Z prostor areálu může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který přes upozornění poruší ustanovení tohoto řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků termálního koupaliště či pracovníků bezpečnostní služby
Do prostor areálu je zakázán vstup se zvířaty.

C. PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Všichni návštěvníci jsou povinni před vstupem do bazénů použít SPRCHY!
Z důvodu bezpečnosti je zakázáno nosit s sebou u bazénů a ve sprchách nápoje a hygienické přípravky ve skleněných obalech.
Konzumace jídel je povolena pouze v prostorách k tomu určených.
Návštěvníci se mohou svlékat a oblékat jen na místech k tomu určených-kabinkách eventuálně v šatně.
Dětský bazén je určen pro děti od 3. do 6. let. Vstup dospělým osobám do dětského bazénu je ZAKÁZÁN!
V oddechových bazénech s klidovým režimem se nesmí provádět žádné fyzické aktivity a pobyt pro děti do 12. let v nich není vhodný.
Návštěvníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízení a vybavení areálu.
Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím zaviněné, které by byly způsobeny jeho vinou na zařízení areálu, nebo na majetku jiných osob v areálu.
Každý návštěvník je povinen dbát o co největší čistotu, neobtěžovat svým jednáním a chováním ostatních, nezpůsobovat nadměrný hluk a dbát o svou osobní bezpečnost - neběhat po mokrých plochách.
 Za poranění a úrazy, které si návštěvník zaviní vlastní neopatrností, nebo nedodržením tohoto návštěvního řádu, provozovatel nenese zodpovědnost.
Tobogány, skluzavky a další atrakce na které má návštěvník přístup, využívá na vlastní odpovědnost a riziko! Dětí do 12.let mohou využívat tobogány jen pod dohledem rodiče nebo jiné blízké osoby nad 18 let.
Každý návštěvník je povinen dodržovat pokyny pro jízdu na tobogánech a skluzavka jakož i další oznámení a upozornění vyvěšeny v prostorách termálního koupaliště.
Za nadměrné opotřebení plavek z důvodu častých skluzů se na tobogánech či klouzačce nenese provozovatel odpovědnost.
Návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny plavčíků a pověřeného personálu koupaliště.
Aktuální oznámení, pokyny a upozornění jsou nadřazeny obecným předpisům.
V případě nepříznivého počasí-bouřky, nebo silného větru jsou návštěvníci povinni z bezpečnostních důvodů opustit venkovní bazény!
Návštěvník je povinen opustit bazény 30 minut před ukončením provozní doby.
Provozovatel odpovídá pouze za věci uložené v úschovnách, které se nacházejí při každé pokladně, prostor při vnitřních šatnách je chráněn kamerovým systémem.
Pokud se návštěvník rozhodne předčasně opustit areál z důvodu nepříznivého počasí, provozovatel mu není povinen uhradit vstupné a ani jiným způsobem jej odškodnit

D. V AREÁLU JE ZAKÁZANO

Koupat se v oděvech nevhodných ke koupání, včetně spodního prádla.
Slunit se a koupat se bez plavek, nebo jejich částí.
Brát do oddechových bazénů nafukovací předměty a míče.
Vzájemně se potápět, vhazovat druhých do vody a skákat do bazénů.
Bezdůvodně volat o pomoc.
Vstupovat do prostor, které nejsou určeny pro veřejnost, do sprch druhého pohlaví a do částí areálu, kde je vyznačen zákaz vstupu z bezpečnostních nebo provozních důvodů.
Kouřit ve všech vnitřních prostorách i ve venkovních bazénech.
Brát s sebou ostré předměty, skleněné věci, které by se mohly rozbít a tím způsobit zranění.
Vstupovat do bazénů, na tobogány a skluzavky se žvýkačkou.
Neoprávněně používat zařízení a předměty určené k poskytnutí první pomoci.
Svévolně přemísťovat zařízení a instalovaný nábytek.
Nosit a používat zbraně.
Vyžadovat od zaměstnanců areálu služby odporující tomuto návštěvnímu řádu.

Znáte termály Veľký Meder?
1) Ideální místo pro léčení pohybového ústrojí.
2) Ideální místo pro cyklisty, rodiny s dětmi a důchodce. Nejvíce slunečních dní na Slovensku Vám vždy zpříjemní Vaši dovolenou ve Veľkém Mederu.
3) Jeden den si odskočte na výlet do starobylého města Gyor, Komárno, navštivte blízké hlavní města Budapešť, Bratislava nebo Vídeň.
4) Pobyty, akce a ubytování máte bez zprostředkovatele za nejlepší ceny.